Seaofskills Projesi

Balıkçılık uluslararası ve Avrupa seviyesinde gelişim sütunlarından birisi olarak tanımlanmaktadır. Balıkçılığın sürdürülebilirliği, ekonomik büyüme ve gıda güvenliğine katılım seviyesi ancak iyi seviyede bilgi beceri ve balıkçıların yeteneklerine bağlıdır. Bu alanda ortak uzmanlıklar kullanılarak Türkiye, Yunanistan, Malta, İrlanda ve İspanya olmak üzere dokuz ortaklı kurum birlikteliği oluşturulmuştur. Tespit edilen ihtiyaçlara dayanılarak Erasmus+ programından finanse edilen “Balıkçının Bilgi, Beceri ve Yeterliliğinin Zenginleştirilmesi” (Seaofskills) projesi küçük ölçekli balıkçıların eğitimlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Projenin amacı balıkçılıkta meslek eğitimi konuları sektördeki varolan ihtiyaçlara ve gereksinimlere hitap ederken, balıkçıların eğitim niteliğini ve çekiciliğini güçlendirmektir.

Kaliteli Ortaklık

Yunanistan, Türkiye, Malta, İspanya ve İrlanda olmak üzere beş ülkeden dokuz organizasyon bu proje başvurusunu hazırlamış ve SeaofSkills konsorsiyumunu oluşturmuştur. Bu ortaklık; uzmanlık, tecrübe, coğrafya ve gönüllülük ilkesi olmak üzere 4 prensiple kurulmuştur. Devamı

Seaofskills ağı

Seaofskills projesi uygulamasında ilgili paydaşlar ve farklı seviyedeki bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararası seviyedeki tüm ilgililer için ileride daha da güçlendirilecek temel olarak dokuz partnerli bir Seaofskills Konsorsiyum ağı hedeflenmektedir. İlgili paydaşlar

Araç çubuğuna atla