Στιγμιότυπο

Εμπλουτίζοντας τις Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες των Αλιέων ‘SeaofSkills’ Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2017 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές συμπράξεις για

Read more

Η Αλιεία

Η θάλασσα θεωρείται η κινητήρια δύναμη της οικονομίας και προσφέρει ιδιαίτερες προοπτικές για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Μέσω της

Read more