Όροι Χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του έργου SeaofSkills και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τo SeaofSkills (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων, πιλοτικών και τελικών εκδόσεων), παρέχεται με την άδεια Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Οποιαδήποτε χρήση υλικού τρίτων είναι αποκλειστικά για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και επομένως η χρήση εντάσσεται στην οδηγία 2001/29 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Εγγυήσεις και Ευθύνη

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβές, η ιστοσελίδα παρέχεται «όπως είναι» και η κοινοπραξία του SeaofSkills δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται. Ενώ το περιεχόμενο αυτού του site παρέχεται με καλή πίστη, δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες εντός του θα επικαιροποιούνται συνεχώς, θα είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές, ή ότι αυτό το site θα είναι πάντα (ή ποτέ) διαθέσιμο για χρήση.

Η κοινοπραξία του SeaofSkills δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές που φιλοξενούν αυτόν τον δικτυακό τόπο θα είναι χωρίς ιούς ή λάθη, ενώ η πρόβλεψη για την προστασία από τέτοιου είδους απειλές είναι ευθύνη του επισκέπτη.

Σας συνιστούμε να σαρώνετε τα αρχεία πριν από τη λήψη τους.

Τα περιεχόμενα εντός δεν αποτελούν επαγγελματική συμβουλή ή επίσημη σύσταση και αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Η κοινοπραξία του SeaofSkills σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, παρεπόμενη ή ειδική ζημία, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, εκείνων των ζημιών που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, συμβάσεων, υπεραξίας, δεδομένων, πληροφοριών, εισοδήματος, αναμενόμενων κερδών ή επιχειρηματικών σχέσεων, ασχέτως της δεδομένης ύπαρξης ή ανυπαρξίας ενημέρωσης της πιθανότητας τέτοιων ζημιών, που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων δικτυακών τόπων.

Εξαιρέσεις

Τίποτε στην παρούσα αποποίηση ευθυνών δεν αποκλείει ή περιορίζει ό,τι επιτάσσεται από τον νόμο για απάτη, σωματικές βλάβες από αμέλεια, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που νομοτύπως δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την κοινοπραξία του SeaofSkills.

Άδεια χρήσης της ιστοσελίδας

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε με τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς ευθύνης όπως αναφέρονται παραπάνω. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα αν δε συμφωνείτε με την ως άνω αποποίηση.

Εάν κάποιο από τα σημεία στην παρούσα ανακοίνωση αποποίησης ευθυνών διαπιστώνεται ότι είναι ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό το γεγονός δεν έχει καμία σχέση με την ικανότητα εκτέλεσης των υπολοίπων στοιχείων.

Το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα, όπως το κείμενο και οι εικόνες, προστατεύονται από τον νόμο πνευματικών δικαιωμάτων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της κοινοπραξίας του SeaofSkills εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Το υλικό εντός δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί και να αναδημοσιευθεί, ενώ απαγορεύεται η λήψη, η αποστολή και η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο για όλες τις χρήσεις εκτός από την προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να ληφθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού. Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των εικόνων σε αυτό το site είναι των δημιουργών ή του εκάστοτε κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να αντιγραφεί για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή οικονομικό όφελος.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στην κοινοπραξία του SeaofSkills.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους και προϊόντα

Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων και την αξιοπιστία, την ποιότητα ή την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που παρέχονται μέσω των εξωτερικών δικτυακών τόπων. Η διασύνδεση με μια εξωτερική ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται και την επικύρωση των απόψεων, των πληροφοριών ή των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτής.

Δίκαιο και δικαιοδοσία

Η παρούσα ανακοίνωση αποποίησης ευθυνών ερμηνεύεται και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και διαφορές σε σχέση με αυτήν υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Παραλλαγές

Η κοινοπραξία του SeaofSkills διατηρεί το δικαίωμα περιστασιακής αναθεώρησης και τροποποίησης της παρούσας ανακοίνωσης αποποίησης ευθυνών και κάθε αναθεωρημένη έκδοση ισχύει από την πρώτη μέρα της δημοσίευσής της στην παρούσα ιστοσελίδα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αν και όταν έχει δοθεί η δυνατότητα προς εισαγωγή των προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (όπως της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματος, διευθύνσεως κλπ), η εισαγωγή αυτών των δεδομένων γίνεται εθελοντικά. Η χρήση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται – αν και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό κι εύλογο – χωρίς καμία χρήση των προσωπικών δεδομένων ή με τη χρήση ανώνυμων στοιχείων ή ψευδώνυμου.

Η χρήση δημοσιευμένων ταχυδρομικών διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου ή φαξ και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται και οι παραβάτες που στέλνουν ανεπιθύμητα μηνύματα διώκονται.

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με τις εικόνες που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα ιστοσελίδα

  • Λογότυπα παρέχονται από τους εταίρους της κοινοπραξίας SeaofSkills
  • Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνουν άτομα παρέχονται από τους εταίρους της κοινοπραξίας SeaofSkills
  • Οι λοιπές φωτογραφίες έχουν ληφθεί δωρεάν μέσω του http://pixabay.com/. Κατά τη στιγμή της κατασκευής της ιστοσελίδας SeaofSkills, υπήρχε η ένδειξη στο www.pixabay.com ότι αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν. Τους ευχαριστούμε πολύ για την υπηρεσία αυτή.
  • Το σχέδιο του ψαριού που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου προέρχεται από την ιστοσελίδα: http://www.easy-drawings-and-sketches.com/. Έχουμε την γραπτή επιβεβαίωση από τον ιδιοκτήτη του με την άδεια χρήσης. Η υπηρεσία αυτή έχει εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

Επικοινωνία

Σχόλια ή απορίες θα πρέπει να απευθύνονται μέσω της σελίδας επικοινωνίας που βρίσκεται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων