Balıkçıların Eğitim Materyali

SeaofSkills konsorsiyumu, bünyesindeki paydaşlara ve balıkçılara beceri kazandırmak ve mevcut  becerilerini geliştirmek için Erasmus+ programı tarafından verilen Sürekli Mesleksel Eğitim ve Öğretim (SMEÖ) materyali geliştirme üzerinde çalışmaktadır. Bu yeni materyallere dayanarak, SMEÖ sağlayıcılarına kaliteyi arttırma ve verilen öğretimi geliştirmek amacıyla yürütme el kılavuzu geliştirilmiştir.

Öğretim materyali Sakız (Yunanistan), Çeşme (Türkiye) ve Malta’daki balıkçıları araştırma sonucu geliştirilen eğitim materyalinin yeterliliği konusuna oldukça önem verirken masa başı araştırması, balıkçılık meslek eğitim ve öğretimlerinde uzmanlar ve paydaşlarla görüşmeler içeren uzun işlemlerden sonra hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında geliştirilen eğitim materyallerinin üç hedef alanda denemesi yapılmıştır ve balıkçıların eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmesi sonucuna göre, tekrar incelenip şekillendirilecektir.

Balıkçılara öğrenim materyalinin basılı kopyaları ve uzaktan eğitim sayesinde ücretsiz olarak temin edeceklerdir. Uzaktan eğitim şu konularda yapılandırılacaktır:(a) Teknoloji altyapı geliştirme: desen platformu (açık kaynak yazılımı kullanılarak), eğitimsel materyalden multimedya geliştirme e-haritacılık ve e-takvim yazılım (b) Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamama kapasitesini belirtmek amacıyla platformu test etme ve kantitatif ve niteliksel yaklaşımları kullanarak ve kullanıcılar üzerinde etkisi, eğitim hedefine ulaşılmasını değerlendirmek ve sistemin güçlü ve zayıf noktalarının saptanması amacıyla kullanıcı test verileri istatistiksel analiz edilerek direk kullanıcılar tarafından gözetleme değerlendirme (c) Test ve değerlendirme faaliyetlerine dayanarak e-platformu ilerletilmesi.

 

SeaofSkills e öğrenme platformuna giriş

SeaofSkills tarafından geliştirilen eğitim materyali (ara, pilot ve son sürümleri dahil olmak üzere) Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan Türev Ürünler 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) tarafından lisanslanmıştır.

Araç çubuğuna atla