Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

hcmr

Ελλάδα

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι κρατικό ερευνητικό ίδρυμα που ασχολείται με ερευνητικές δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της επιστήμης της θάλασσας και του γλυκού νερού. Το προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρέχει συμβουλές στο Κράτος για τομεακές πολιτικές που αφορούν στο περιβάλλον, στην ποιότητα των θαλασσών και των εσωτερικών υδάτων, στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρέχει, επίσης, εκπαιδευτική κατάρτιση σε αποφοίτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε άλλες ομάδες-στόχου στους τομείς της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της γενετικής και των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Διαδικτυακός τόπος: www.hcmr.gr

Ομάδα του SeaofSkills: Αργύρης Καπανταγάκης, Βασίλης Βαλαβάνης, Στυλιανός Σομαράκης, Ελευθερία Παλικαρά

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων