Yunan Denizel Araştırma Merkezi

hcmr

Yunanistan

Bütün deniz ve tatlı su bilimleri alanlarındaki araştırma aktiviteleriyle meşgul olan Devlet Araştırma Enstitüdür. HCMR personeli devlete çevre, deniz ve iç sular, balıkçılık ve akuakültürle alakalı birkaç sektör politikası üzerinde devamlı danışmanlık sağlamaktadır. HCMR personeli mezun olan ve lisans üstü eğitim alan öğrencilere ve diğer hedeflenen gruplara balıkçılık, akuakültür, genetik, ve çevre konuları üzerinde eğitimler sağlamaktadır.

Websitesi: www.hcmr.gr

SeaofSkills Takımı: Argyris Kapantagakis, Vassilis Valavanis, Stylianos Somarakis, Eleftheria Palikara

Araç çubuğuna atla