ETKİ

SeaofSkills projesi, başlangıçta ana hedef kitlesi olan balıkçılar arasında pozitif geri bildirimle mikroekonomi ve makroekonomi arasındaki kesişimi keşfedecek şekilde tasarlanmıştır ve bu proje ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde Konsorsiyum tarafından dizayn edilmiş ve uygulamaya koyulmuştur.

Daha spesifik olarak bu proje balıkçılara Sürekli Mesleksel Eğitim ve Öğretimi (SMEÖ) geliştirip değerini arttırmayı hedeflemiştir. Aynı zamanda var olan SMEÖ’in etkileyeceği gruplar:

Seviye-analiz objektifinden, SeaofSkills projesinin aşağıdaki seviyelerde etkileri beklenmektedir:

 Geniş kapsamda  SaeofSkills etkisine değer katacak hususlar:

Araç çubuğuna atla