Παρουσίαση του SeaofSkills στην εκδήλωση του ΕΛΚΕΘΕ, 29 Μαρτίου 2017

Σας ευχαριστούμε για το γεγονός ότι το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. φιλοξένησε την εκδήλωση «Πληροφορίες και Δράσεις για την Εφαρμογή της Μπλε Ανάπτυξης: Η Στρατηγική EUSAIR και η Πρωτοβουλία BLUEMED», όπου παρουσιάστηκε το SeaofSkills.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων