HCMR Aktivitesinde SeaofSkills Sunumu, 29 Mart 2017

HCMR’ye bu aktiviteye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederken “Mavi Büyümenin Uygulanması İçin Bilgi ve Eylemleri: EUSAIR Stratejisi ve BLUEMED Girişimi”, SeaofSkills proje sunumunun yapılmasından dolayı onur duymaktayız.

Araç çubuğuna atla