Δραστηριότητες μάθησης / διδασκαλίας / κατάρτισης του SeaofSkills στη Σμύρνη, 3 – 7 Μαΐου 2017

Οι δραστηριότητες μάθησης / διδασκαλίας / κατάρτισης του SeaofSkills στη Σμύρνη, στις 3 – 7 Μαΐου 2017, διοργανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Ege και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Οι τοπικοί εταίροι, δηλαδή η Αλιευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Ege, συνέβαλαν στην οργάνωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, καθώς και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και τη βιωσιμότητά τους, μέσω προσωπικών επαφών με πιθανούς εμπειρογνώμονες του CVET.

Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν ήταν ζωτικής σημασίας για τις δραστηριότητες, καθώς επικεντρώνονταν όχι μόνο στο υλικό που παρουσιάστηκε στις Δραστηριότητες Μάθησης / Διδασκαλίας / Κατάρτισης και στους τρόπους αναβάθμισής του, αλλά ακόμα περισσότερο, γύρω από τις δεσμεύσεις και τις προτάσεις των συμμετεχόντων.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας από τις τρεις διαφορετικές χώρες και των ασκουμένων που ήταν παρόντες μπορεί να οριστεί ως πραγματική και ουσιαστική εμπειρία. Τα μέλη της Κοινοπραξίας παρακολούθησαν όχι μόνο τις διαλέξεις, αλλά μοιράστηκαν επίσης την εμπειρία και τις γνώσεις τους με τους εκπαιδευόμενους.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων διεξήχθη από το 80% περίπου των εκπαιδευομένων. Οι τελευταίοι έλαβαν επίσης Πιστοποιητικό Συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας των δραστηριοτήτων, τα Πιστοποιητικά απονεμήθηκαν στους εκπαιδευόμενους, από τα μέλη της Κοινοπραξίας, σε ειδική τελετή.
Τις  δραστηριότητες διαχειρίστηκε, συντόνισε και επόπτευσε ο συνεργάτης του Πανεπιστημίου Ege, Assistant Prof. Dr. Tolga Dincer.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων