Δικτύωση του SeaofSkills, Νοέμβριος 2016

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μάλτας, κ. Alan Deidun, σημείο επαφής του SeaofSkills, συμβάλλει στο έργο Erasmus + STEAM, παρουσιάζοντας καινοτόμες τεχνικές παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο Malta Cafe Scientifique.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων