Διακρατικές συναντήσεις έργου

Καθώς τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις προσωπικές συναντήσεις, η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των εταίρων του έργου διευκολύνθηκε περαιτέρω και ενισχύθηκε από τις διακρατικές συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σε κρίσιμες καμπές του έργου. Οι διαχειριστές, οι ερευνητές και οι εκπαιδευτές παρακολούθησαν τις διακρατικές συναντήσεις του έργου, ενώ η καθημερινή επικοινωνία και συντονισμός πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας εφαρμογές ιστού που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Οι διακρατικές συναντήσεις των σχεδίων αφορούσαν στα εξής:
– Παρουσίαση του έργου
– Συντονισμός των ομάδων
– Επίλυση τυχόν παρερμηνειών και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων
– Πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών
– Φόρουμ ειδικών / εμπειρογνωμόνων
– Εκπαίδευση των εταίρων του έργου

 

M1 – Αθήνα

Η Συνάντηση Διακρατικού Έργου του SeaofSkills πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα συνεδρίων του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος στη Λεωφόρο Συγγρού 365, Π. Φάληρο, Αθήνα – Ελλάδα.

Στόχος της Συνάντησης Έργου Kick-off
– 1η συνάντηση των εταίρων του έργου
– Παρουσίαση έργου
– Συντονισμός των δραστηριοτήτων
– Καθορισμός συγκεκριμένων ορόσημων
– Παρουσίαση του συστήματος ελέγχου ποιότητας από τον συντονιστή

Μ2 – Μάλτα

Η Μεσοπρόθεσμη Διακρατική Συνάντηση Έργου των Συνεργατών SeaofSkills φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας στις 24-25 Φεβρουαρίου 2016. Ο βουλευτής Roderick Galdes, κοινοβουλευτική γραμματεία, του οποίου το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τον τομέα αλιείας της Μάλτας, τίμησε την κοινοπραξία SeaofSkills και έδωσε εναρκτήρια ομιλία στην αρχή της συνάντησης του σχεδίου. Το Πανεπιστήμιο της Μάλτας είχε διοργανώσει την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 μια συνάντηση με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπου παρουσιάστηκε το έργο και ακολούθησε μια εις βάθος συζήτηση.

Στόχος της ενδιάμεσης συνεδρίασης του έργου:
– Παρουσίαση έργου
– Παρουσίαση των εργασιών των εταίρων
– Διεξαγωγή εμπεριστατωμένης συζήτησης σχετικά με την πνευματική παραγωγή που αναπτύχθηκε, ενόψει της κατάρτισης εκπαιδευτών και αλιέων
– Προσαρμογές βάσει των σχολίων των εταίρων
– Ρύθμιση των ορόσημων
– Επίλυση πιθανών ζητημάτων
– Συντονισμός των δραστηριοτήτων

M3 – Χίος

Την Πέμπτη και την Παρασκευή 6-7 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελική διακρατική συνάντηση SeaofSkills M3, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Μ. Λιβάνου 51, Χίος. Η συνάντηση αυτή περιελάμβανε παρουσιάσεις σχετικά με την κατάσταση του έργου και τις εργασίες που διεξήγαγαν οι εταίροι, σύμφωνα με τα πακέτα εργασίας, μια εις βάθος συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης των αλιέων και των εκπαιδευτών, την αξιολόγηση που ακολούθησε την αντίστοιχη κατάρτιση και τις προσαρμογές με βάση τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου. Οι εταίροι συζήτησαν, σε ένα πολύ συνεργατικό περιβάλλον, όλα τα θέματα που αφορούν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου. Πρόσθετα θέματα συζήτησης και ανάλυσης περιελάμβαναν τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, τη βελτιστοποίηση της διάδοσης, την επικοινωνία και την προώθηση του έργου, καθώς και τη βέλτιστη διατύπωση συστάσεων πολιτικής.

Οι στόχοι της συνάντησης ήταν:
– Παρουσίαση έργου
– Παρουσίαση των εργασιών των εταίρων
– Διεξοδική συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης εκπαιδευτών και αλιέων, την αξιολόγηση που ακολούθησε και τις προσαρμογές που έγιναν
– Συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων διάδοσης
– Συμφωνία σχετικά με τις τελικές εκδοχές των παραδοτέων
– Συντονισμός των δραστηριοτήτων σχετικά με την ηλεκτρονική δικτύωση και την ανακοίνωση των συστάσεων για τη χάραξη πολιτικής

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων