Enstantane

Balıkçının Bilgi, Beceri ve Yeterliliğinin Zenginleştirilmesi – ‘SeaofSkills’

Eylül 2014- Auğustos 2017

Avrupa Programı Erasmus+

Meslek Eğitim ve Öğretim için Stratejik Ortaklık

Devlet Bursluluk Kurumu

Yunan Kültür, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı

SeaofSkills Konsorsiyum:

  • 5 ülke: Yunanistan, Türkiye, Malta, İrlanda ve İspanya
  • 9 kurum: “Maria Tsakos”Kamu Yararı Vakfı (Yunanistan), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (Türkiye) , AquaTT UETP Ltd (İrlanda), İleri Düzey Bilimsel Araştırma Merkezi, Ulusal İspanyol Araştırma Konseyi (İspanya), Sakız Adası Ticaret Odası ,Yunanistan (Sakız adası), Yunanistan Denizel Araştırma Merkezi (Yunanistan), RISE (Araştırma ve İnavasyon Strateji Eksperliği), (Yunanistan), Malta Üniversitesi (Malta), Aegean Üniversitesi (Yunanistan -Midilli adası ).

 

SeaofSkills Özeti

Balıkçılık sektörü ve Sürekli Meslek Eğitim ve Öğretim (SMEÖ) A.B strateji ve politika oluşturma kontekstindeki amacı konuyla ilgilidir. Bu çerçevede ve tespit edilen ihtiyaçlara dayanarak Erasmus+ programı tarafından desteklenen SeaofSkills projesi küçük-ölçekli balıkçılar için SMEÖ materyal geliştirmeye çalışmıştır. Öğretim ihtiyaçları Sakız (Yunanistan), Çeşme (Türkiye) ve Malta’da yapılan saha araştırmalarından haritalandırılacaktır. Buna göre, üretilen materyaller aynı 3 alandaki balıkçılar tarafından ön denemesi yapılıp değerlendirilecektir. Uluslararası seviyede (IMO), Avrupa seviyesinde (DG Education and Culture, DG Maritime Affairs and Fisheries) ve ulusal seviyedeki (policies, national accreditation systems) balıkçılık ve SMEÖ sektörüyle ile ilgili var olan mevzuat ve tavsiyelerin kombinasyonları dikkate alınmıştır. Amacı balıkçılık ve SMEÖ sektöründeki mevcut ihtiyaç ve gereksinimin balıkçılara eğitim kalitesi ve çekiciliğini güçlendirmektir:

  • Balıkçılara tekrar beceri kazandırma ve becerilerin geliştirilmesi
  • Öğreticilerin öğretim ve becerilerin geliştirilmesi kalitesinin ilerlemesi devamı
  • İş piyasasıyla ile ilgili müfredatı sunma
  • SMEÖ’in daha çekici olmasını sağlayarak katılımı arttırma
  • Balıkçıların bilgi, beceri ve yeterlilik ihtiyaçlarını şekillendirme
  • Daha etkili absorbsiyon için yeni geliştirmeleri farklı sosyo-ekonomik ve dilsel kontekste çevirme
  • Aşırı balıkçılık ve avlanan balık popülasyonunu korumak
  • Çevre ve deniz ekosistemindeki bozulmayı en aza indirmek
Araç çubuğuna atla