İLGİLİ PAYDAŞLAR

 

Projenin uygulanmasında tüm paydaşların bir ietişim ağı ile bağlantıda olması gerekmektedir. SeaofSkills projesinin yapı taşı olan  dokuz SeaofSkills proje ortağı arasında yerel, ulusal, Avrupa ve uluslararası seviyeler başta olmak üzere bağlantının daha güçlü olması beklenmektedir.

Projenin kapsamı ve amacına göre balıkçılar hedef grubu dışında, diğer tüm grupları aşağıdaki kıstaslar kullanılarak belirlenmiştir:

 • İlgililik
 • Saha alanında ve proje sonucuna ilgilenme
 • Tavsiyeleri hayata geçirme
 • Fikir verme ve toplumda etki
 • Hedef gruplarına dahil yaklaşım kullanılarak sonuçları daha iyi formülleştirilecek, daha iyi iletilecek, daha fazla istifade edilecek ve sürdürülebilir olacaktır. Aşağıdaki hedef grupları  lokal, ulusal, bölgesel, Avrupa ve uluslararası seviyelerinde tespit edilip 3 (mikro-, mezo-, makro-) kategoride sunulmuştur:
 • Mikro-seviye: Bu proje ve sonuçları tarafından direk bir şekilde etkilenen gruplar ya da kişileri içerir:
 • Balıkçılar
 • Eğitimciler
 • Uzman
 • Araştırmacılar
 • Proje ortakları üyeleri
 • Meslek Eğitim ve Öğretim (VET) sağlayıcılar
 • Orta-seviye: Micro ve makro seviyeler olup kişisel gruplar ve toplum arasındaki ilişkileri düzeltenleri içerir:
 • Balıkçılar derneği
 • Eğitimciler derneği
 • Profesyonel organizasyonlar
 • Ortak organizasyon
 • Makro-seviye; eğitimsel modeli, politika ve proje sonucunu oturtan siyasal ve yasal durumları düzenleyip destekleyen büyük ölçekli hedef grupları ya da kurumları içerir:
 • Sivil toplum örgütü temsilcileri
 • Mahkemeler
 • Yasal-oluşumlar
 • Özel şirketler

Sonuç olarak toplumsal projeler gıda kalitesi, çevre ve ekonomik kalkınma gibi iyileştirmeler gerektirir çünkü tüm toplum bir hedef grup olarak düşünülür.

Araç çubuğuna atla