Tο έργο SeaofSkills

Η αλιεία θεωρείται ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης σε διεθνές κι ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμβολή του κλάδου της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση και την ασφάλεια τροφίμων εξαρτάται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και τις ικανότητες των αλιέων. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών και των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αλιείς. Μέσα από τη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βελτιώνονται και επικαιροποιούνται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, ενώ ταυτόχρονα αποκτώνται νέες, οι οποίες και διευκολύνουν την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο SeaofSkills, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Erasmus+, διαμόρφωσε υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης για αλιείς μικρής παράκτιας αλιείας. Οι ανάγκες σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αποτυπώθηκαν μέσω έρευνας πεδίου στη Χίο (Ελλάδα), στο Τσεσμέ (Τουρκία) και σε στοχευμένες περιοχές στη Μάλτα. Στη συνέχεια, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος στις περιοχές – στόχους του έργου και αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους αλιείς, τους εκπαιδευτές και τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταγραφή και στην ανάδειξη των υφιστάμενων κανονισμών και συστάσεων όσον αφορά στους κλάδους της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο (ΙΜΟ, FAO), σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας – Ε.Ε.) και σε εθνικό επίπεδο (πολιτικές, εθνικά συστήματα πιστοποίησης).

Στο πλαίσιο του έργου υιοθετήθηκε η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε το υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης να συνάδει με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και να διευκολυνθεί η μελλοντική αναγνώριση και πιστοποίησή του. Προστιθέμενη αξία του έργου αποτελεί και η έκθεση με προτάσεις πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των αλιέων.  

Το έργο υλοποιήθκε μέσω των ακόλουθων σταδίων:

imlplgr1

Τρέχον στάδιο υλοποίησης

Το έργο περιελάμβανε καθορισμένα παραδοτέα. Ειδικότερα:

A. Διαχείριση έργου

B. Πνευματικά προϊόντα

C. Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

D. Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις

E.  Διακρατικές συναντήσεις συντονιστών έργου

12 Πακέτα Εργασίας

37 Παραδοτέα

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων