SeaofSkills

Balıkçılık uluslararası seviyede ve Avrupa’da gelişim basamaklarından biri olarak tanımlanmıştır. Balıkçılığın sürdürülebilir olması, ekonomik büyüme ve gıda güvenliğine katkısı büyük ölçüde balıkçıların bilgi ve yeteneklerine bağlıdır. Bu hedef grubunda sürekli değişen öğrenim ihtiyacı ve karşılaşılan yeni sorunlarla başa çıkmak, Sürekli meslek eğitimi ve öğretimi (SMEÖ) önemli role sahiptir. SEM ile bilgi, beceri ve yeterlilik geliştirilir ve sürekli güncel tutulur, değişen gereksinimlere ve yeni gelişimlere adapte olabilmek için bilgi, beceri ve yeterlilik elde edilir.

Erasmus+ Program kapsamında desteklenen SeaofSkills projesi bu kadro tarafından  tanımlanan ihtiyaçlara dayanarak küçük ölçekli balıkçılara MEÖ materyali geliştirebilmek için çalışmaktadır. MEÖ materyali geliştirebilmek için Sakız (Yunanistan), Çeşme (Türkiye) ve Malta’da yapılan saha araştırmaları kullanılarak eğitim ihtiyaçları belirlenmiştir. Buna bağlı bir şekilde, 3 hedef alanındaki balıkçılar üzerinde hazırlanan materyal test edilecektir. Balıkçılık ve uluslararası seviyede (IMO), Avrupa seviyesinde (DG Education and Culture, DG Maritime Affairs and Fisheries) ve Ulusal seviyede  (national accreditation systems vb.) var olan yönetmelik ve uygulamalar dikkate alınarak konular oluşturulmuştur.

Proje eğitim çıktıları yayılım etkinlikleri ile balıkçılar ile buluşacaktır. Öğrenim çıktıları projeye entegre edilecek, Avrupa Sınıflandırma Çerçevesi(EQF) kapsamında ve doğrultusunda gelecekte akredite olması sağlanacaktır. Mesleki eğitim kapsamında küçük ölçekli balıkçılar için yasal öneriler de projeye dahil edilecek konulardır.

Bu proje aşağıdaki basamaklar ile  yürütülmektedir;

Slide1

Uygulamanın güncel  durumu;

Slide2

 

Bu proje spesifik olarak iyi tanımlanmış iş paketlerinden oluşmaktadır, daha detaylı olarak:

  1. Proje yönetimi
  2. Entelektüel çıktılar
  3. Öğrenim/ Eğitim/ Öğretim faaliyetleri
  4. Çoğaltan etkinlikleri
  5. Uluslararası Proje Toplantıları
Araç çubuğuna atla