Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 2016

Για πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν με σαφήνεια τον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (έκδοση του 2016), παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από όπου μπορείτε να κατεβάσετε και άλλες σχετικές με τον κλάδο της αλιείας δημοσιεύσεις.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων