Balıkçılık

Denizler ekonomiye yön veren, insanlığa insan esenliği, küresel gıda güvenliği ve beslenmenin temelini oluşturan çeşitli besinler ve ekosistem hizmetleri sağlarken gelişim ve inovasyon için büyük potansiyele sahiplerdir. Yeryüzü ekosisteminin bütünleşmiş ve temel bileşenini oluşturup sürdürülebilirliği geliştirmek için büyük öneme sahiptir. Bu çerçevede balıkçılık Avrupa, uluslararası ve ulusal seviyede gelişmenin sütunlarından biri olarak tanıtılırken amacı dinamik balıkçılık endüstrisini geliştirip balıkçılık toplumunda mantıklı yaşam standardını garantiye alırken balıkçılığı çevresel, ekonomik ve sosyal yönden sürdürülebilir ve vatandaşlara sağlıklı gıda kaynağı oluşturmaktır. (FAO, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries).

Avrupa seviyesinde; balıkçılık sektörü, sürdürülebilir balıkçılık üzerinde en son tebliğ, Ortak Balıkçılık Politikası, Blue Growth stratejisi ve AB uyumluluğu denizcilik yasası, Denizel Stratejisi Çerçeve Direktifleri, Akdeniz yasaları, Limasol Deklerasyonu ve balıkçılık politikası 2014-2020 içeriklerinde yayınlanmıştır. Buna katkı olarak, filo şekillendirme ve yönetimi ve elektronik yakalama rapor uygulaması (VMS, ERS) kullanılmasını zorlaştıran yeni düzenleme; alternatif turizm formu (balıkçılık turizmi) geliştirilmesi ya da sosyal girişimcilik kurmak için esnek ortamı oluşturmaktadır. Mevzuat müdahalesi; işbirliği ve sürdürülebilirlik, bölgesel planlar ve prensiplere dayanarak komşu ülkelerin denizel mirasının yönetimine doğru uyum, balıkçılık etkisini ve aşırı avcılığa yönetilen balık talebini arttırma-indirme baskısı ve çeşitli uluslararası girişimler; deniz ürünleri pazarlarının çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği amaçlanmıştır (Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü).

Uluslararası Seviyede, balıkçılık sektörü Roma Konferansı’yla belirtilmiştir. Balıkçılar için Uluslararası kolektif (ICSF), Gıda ve Ziraat Organizasyonu’nun Meslek Kurallarını tamamlayan Balıkçılık Komitesi kılavuzu (COFI),gelişen ülkelerde küçük ölçekli balıkçılar için FAO’nun Denizde Güvenliği ve Öğretim standardı, Sertifikasyon ve Balıkçılık Gemi Elemanları Kontrolü için IMO’nun Uluslararası Balıkçı Gemileri Personelinin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında eğitimi (STCW-F) ele alınmıştır.

Belli ki uluslararası, Avrupa ve bölgesel gereksinim, politikalar ve girişimlerin çoğulluğu Ulusal seviyede politika-oluşturulur ve siyasete yönlendirilir, bu seviyede ihtiyaç, kültür, politik kararlar daha önce söz edilen çerçevelerle birleştirilmiştir. Bu geliştirme Avrupa komisyonu ve ayrıca Deniz İşleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü ve Balıkçılık için Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Komiteler (STECF) tarafından gözden geçirilmiş ve önemli bilgiler de verilmiştir.

SeaofSkills Projesi Kapsamı

Bu proje 12 metre altındaki pasif av aracı içeren balıkçı teknelerini kullanan, küçük ölçekli balıkçıları kapsamına almıştır.

Araç çubuğuna atla