Mesleki Eğitim ve Ögretim

Genel eğitim gibi Mesleki Eğitim ve Öğretimin (MEÖ) önemli faydalar ve verimlilik verebileceğini gösteren birkaç çalışma mevcuttur. Eğitim ve öğretimin sadece insani kaynakları (birinin bilgi, beceri ve yeterliliği) geliştirmek ile ilgili değil, insan sermaye/kaynakları gibi sosyal, kültürel ve kimliğini de geliştirmiştir. Bu dört kişisel sermaye birleştirilerek kişinin bilgi, beceri ve yeterliliği ne kadar öğreneceğini ve aldığı beceriyi nasıl kullanacağına kadar etki etmiştir. Mesleki eğitim ve öğretim sosyal eşitliği teşvik ettiği gibi refaha da katkı sağlayan bir araç olarak kullanılmıştır. Bütün VET’ in faydaları düşünüldüğünde insan sermayesi/kaynakları organizasyonlar ve ülkeler kaliteli VET stratejileri ve politikalarından faydalanmıştır. (CEDEFOP)

Avrupa Seviyesinde; AB eğitim ve öğretim, ekonomik gelişme ve sosyal kohezyon politikası gibi MEÖ’ye açık erişim ve yetişkinlerin katılımını arttırmak önemlidir. VET 2020’de hayat boyu öğrenimde yetişkinlerin %15 katılımını amaçlayan Europe 2020 strategy ve AB sosyal yatırım ve büyüme ölçüsü  faktörleri içinde önemlidir.

Uluslararası seviyede OECD skills strategy kapsamında beceriler 21.yüzyılın ekonomi ve toplumların küresel para birimi olarak kabul edilmiştir. Ekonomiyi geliştirmeye çalışan insanlar rekabet halinde olmalıdırlar. Böylece gelişim hayat boyunca devam eder. Paralel şekilde uluslararası organizasyon IMO, ILO, UNESCO, Education International ve diğer organizasyonlar kendi kapsamına göre pratik bir şekilde VET’in faydalarından yararlanmışlardır.

Ulusal seviyede, takip edilen politika-oluşturma ve strateji VET’e ülkelerin ve devletlerin verdiği önemi gösterir.  Politikalardaki farklılık hükümetin öncelikleri ve ulusal kültüründen kaynaklanmıştır.  Paralel olarak VET DG Education and Culture ve Avrupa Komisyonu çalışma çerçevesindeki genel prensip, pratikler ve aletlerin kullanıldığı alandır.

SeaofSkills Projesi kapsamı

Devamlı Meslek Eğitim ve Öğretim (CVET) SeaofSkills Projesi’ne uzanır. Cedefop ve Tissot(2004)’e göre Devamlı Meslek Eğitim ve Öğretim (CVET) temel eğitim ve öğretim ya da iş hayatına girdikten sonraki insanlara aşağıdaki amaçlara ulaşma konusunda yardım eden eğitim ya da öğretimdir;

  • Kendi bilgi ve/veya becerilerini geliştirme ya da güncelleme
  • Kariyer hareketi ya da tekrar öğretim için yeni beceri kazanma
  • Mesleki gelişimleri sürdürme

(Cedefop; Tissot, P.,Terminology of vocational training policy: a multilingual glossary for an enlarged Europe, 2004)

Araç çubuğuna atla