Διακρατική Συνάντηση Έργου στη Χίο, Ελλάδα

Την Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε η διακρατική συνάντηση SeaofSkills M3, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, Μ. Λιβάνου 51, Χίος.
Μετά από τις διαβουλεύσεις της διευθύνουσας επιτροπής SeaofSkills, οι εταίροι συμφώνησαν και, συνεπώς, η κοινοπραξία αποφάσισε να αλλάξει τον τόπο της τελικής μετάφρασης του συγχρηματοδοτούμενου από το Erasmus + project SeaofSkills («Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των αλιέων») Www.seaofskills.eu), από τα γραφεία του AquaTT, στην έδρα του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Οι ημέρες της συνάντησης παρέμειναν όπως είχαν οριστεί προηγουμένως.

Η συνάντηση αυτή περιελάμβανε παρουσιάσεις της κατάστασης του έργου και των εργασιών των εταίρων, σύμφωνα με τα πακέτα εργασίας, μια εις βάθος συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης των αλιέων και των εκπαιδευτών, την αξιολόγηση που ακολούθησε την αντίστοιχη κατάρτιση και τις προσαρμογές Με βάση τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου.

Οι εταίροι συζήτησαν, σε ένα πολύ συνεργατικό περιβάλλον, όλα τα θέματα που αφορούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Πρόσθετα θέματα συζήτησης και ανάλυσης περιελάμβαναν τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, τη βελτιστοποίηση της διάδοσης, την επικοινωνία και την προώθηση του έργου, καθώς και τη βέλτιστη διατύπωση συστάσεων πολιτικής.

Invitation

Agenda

List of participants

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων