Uluslararası Proje Toplantısı Sakız’da gerçekleşti, Yunanistan

SeaofSkills Uluslararası Toplantısı M3 6-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Yunanistan’ın Sakız adasında, “Maria Tsakos” Vakfında  gerçekleşti.

SeaofSkills yönetim komitesinin görüşleri ve proje ortaklarının kabulü ile konsorsiyum, Erasmus +  tarafından finanse edilen SeaofSkills projesinin (“Balıkçıların Bilgi, Beceri ve Yeterliliklerinin Zenginleştirilmesi “) kapanış toplantısının yerini değiştirmeye karar verilmiştir. Daha önceden  AquaTT, evsahipliğinde yapılması planlanan toplantı yeri değiştirilerek  ‘Maria Tsakos’ Vakıf Merkezinde kararlaştırılmış olan aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı kapsamında , proje iş paketlerinin durumu ve iş paketlerini yürüten ortakların gerçekleştirdikleri sunumlar ile paylaşımlar yapılmıştır; balıkçıların ve eğiticilerin eğitim süreci, eğitimlerini takiben yapılan değerlendirmeler  ve düzenlemelere  ilişkin derinlemesine ve tamamlanan projenin entelektüel çıktıları üzerine fikir alışverişleri gerçekleştirilmiştir.

Ortaklar arasında işbirliğine dayalı bir atmosferde gerçekleşen toplantıda , başarı ile tamamlanan projenin tüm  ilgili konuları ekle alınmıştır. Ek olarak  projenin sonuçlarının sürdürülebilirliği, projenin yaygınlaştırılması, iletişim ve tanıtımının optimizasyonu ve politika önerilerinin görüşüldüğü toplantıda en uygun taslağının hazırlanması için çıktıların analizi de tartışılmıştır.

 

Invitation

Agenda

List of participants

Araç çubuğuna atla