Kaliteli Ortaklık

Yunanistan, Türkiye, Malta, İspanya ve İrlanda olmak üzere beş ülkeden dokuz organizasyon bu proje başvurusunu hazırlamış ve SeaofSkills konsorsiyumunu oluşturmuştur. Bu ortaklık; uzmanlık, tecrübe, coğrafya ve gönüllülük ilkesi  olmak üzere 4 prensiple kurulmuştur.

Temel prensipler

Underlying principlesTR

Yunanistan, Türkiye, Malta, İspanya ve İrlanda olmak üzere beş ülkeden dokuz organizasyon bu proje fikrini hazırlamıştır ve SeaofSkills oluşturulmuştur. Bu ortaklık dört prensip; uzmanlık, tecrübe, coğrafya ve gönüllülük ilkesi üzerine kurulmuştur.

Bu ortaklığın oluşturulmasının temeli bu dört prensipten oluşmaktadır.

Uzmanlık, tecrübe, coğrafya, gönüllülük.

Bu prensipler aşağıdaki eksenlerde tanımlanabilir:

  • Balıkçılık, devamlı meslek eğitimi, öğretim sektörünü kapsayan ve tespit edilen bilişsel alanlar üzerindeki uzmanlık.
  • Aktiviteleri değerlendirme amacıyla bilimsel bilgilerin pratik şekilde uygulanıp pozitif şekilde paydaşları etkilemesi.
  • Projenin ana konuya uyumluluğu ve projenin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan yeterlilik.
  • AB ve/veya bir ulus tarafından desteklenen projeleri yürütme tecrübesi ve iş kalitesi.
  • Avrupa Sınıflandırma Çerçevesinde (EQF) tanımlanan beceri ve yeterlilik. Etik yeterlilikler de ciddi bir şekilde göz önünde tutulmaktadır.
  • Türkiye ve Yunanistan başlayarak Malta ve İspanya’ya kadar devam eden çizgide ekonomik gelişim ve büyüme gibi farklı sistemlerin olduğu yerlerde ortak ilgi alanları sosyal mutluluk ve refahtır.
  • Tanımlanan hedef grubuna yakınlik seviyesi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme, aynı zamanda boş zamanları değerlendirme ve projenin sürdürebilirliğini temin etme.
  • Lokal, ulusal, bölgesel ve Avrupa seviyesinde söz konusu olan paydaş ve komünitelere performans kaydı getirebilmesi amaçlanır, proje kapsamının dışında fazladan katkıda bulunma ise gönüllülük esasına dayanır.
Araç çubuğuna atla