Πανεπιστήμιο Μάλτας

malta1-e1433279247785

Μάλτα

Το Πανεπιστήμιο της Μάλτας έχει τις ρίζες του στην ίδρυση του Collegium Melitense από τους Ιησουίτες το 1592. Το κολλέγιο μετεξελίχθηκε σε πανεπιστήμιο από τον Manoel Pinto de Fonseca το 1769. Βρίσκεται στην πόλη Msida και είναι το ανώτερο κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχοντας επίγνωση του δημόσιου ρόλου του, το πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα που είναι σχετικά και επίκαιρα στο πλαίσιο των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών αναγκών. Το πανεπιστήμιο έχει συμμετάσχει ως συντονιστής φορέας και εταίρος σε πολλά χρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και διεθνή και περιφερειακά προγράμματα. Το πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα.

 Διαδικτυακός τόπος:  www.um.edu.mt

Ομάδα του SeaofSkills: Alan Deidun, Mark-Anthony Falzon, Adriana Gutajar

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων