Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Μάλτα

«Σε αντίθεση με πολλά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η ανεργία στη Μάλτα δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα της αγοράς εργασίας. Η δυναμική της οικονομία αναπτύχθηκε γρήγορα και αντέκρουσε καλά την κρίση. Αναδύονται νέοι τομείς και αυξάνεται η απασχόληση. Σε ένα πλαίσιο χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, υψηλής πρόωρης εγκατάλειψης και γηράσκοντος πληθυσμού, αυτό οδήγησε σε έλλειψη δεξιοτήτων σε διάφορους βασικούς τομείς της οικονομίας. Αυτή η πρώτη σύντομη περιγραφή της ΕΕΚ στη Μάλτα στοχεύει να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του συστήματος και των πρόσφατων εξελίξεων. Αναλύει τις τάσεις, πλαισιώνει τις πολιτικές απαντήσεις και τονίζει τομείς της πρόσφατης προόδου. Η έκθεση παρουσιάζει μια εικόνα για ένα αναπτυσσόμενο και δυναμικά ανανεωμένο σύστημα ΕΕΚ που διαμορφώθηκε από μεταρρυθμίσεις που αποτέλεσαν το επίκεντρο της ανταπόκρισης της Μάλτας στις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις ».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4151

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων